Betonový lehčený komín

Betonové lehčené komíny s korozivzdornou výstrojí jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva s provozem komínu N1 (přirozený tah).


 • kombinace výstroje z korozivzdorné oceli a lehkých betonových tvárnic
 • vysoká odolnost proti vyhoření komínu
 • vysoký tepelný odpor pláštěvložky nepraskají jako keramické
 • prakticky neomezená životnost výstroje z korozivzdorné oceli
 • komín lze založit z jednotlivých pater
 • velmi jednoduchá montáž komínu
 • velmi jednoduchá demontáž komínových vložek při výměně vložky jiného průměru
 • dle výkonu spotřebičů a hmotnost od 38 kg/m
 • z komínových tvárnic jedno nebo dvouděrových
 • BLK tvárnice vyrobených z Liapor polystyren betonu
 • korozivzdorných komínových vložek a odboček
 • dilatační manžety síly 0,6 - 1 mm O130 - 280 mm
 • komínových dvířek nerez nebo pozink
 • izolace z kamenné vlny tl. 2 - 5 cm
 • komínové betonové hlavy

Návod na stavbu

Blk 01 8f7befce38

Blk 01 8f7befce38

Blk 02 F5b0c10b23

Blk 02 F5b0c10b23

Blk 03 Fd9cc1d9ed

Blk 03 Fd9cc1d9ed

Blk 04 Cbdb9bb9b5

Blk 04 Cbdb9bb9b5

Blk 05 1daed47fb5

Blk 05 1daed47fb5

Blk 06 02fd55060b

Blk 06 02fd55060b

Blk 07 E35fd4d2b4

Blk 07 E35fd4d2b4

Blk 08 9316b067e1

Blk 08 9316b067e1

Blk 09 Ae2f491d48

Blk 09 Ae2f491d48

Blk 10 31db209803

Blk 10 31db209803

Blk 11 5db33f4fce

Blk 11 5db33f4fce

Blk 12 4b63416ce5

Blk 12 4b63416ce5

Blk 13 0e4c3d0c9b

Blk 13 0e4c3d0c9b

Blk 14 C2f5766e9e

Blk 14 C2f5766e9e

Blk 15 D9a010a9c6

Blk 15 D9a010a9c6

Blk 16 0ca5d59e72

Blk 16 0ca5d59e72