Rozdíl mezi revizí a kontrolou komínů

Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním. Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů paliv, kouřovodů a komínů, definuje kontrolu a revizi následovně.

Revize spalinové cesty se provádí

 • před uvedením spalinové cesty do provozu
 • po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě
 • při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě
 • Kontrola spalinové cesty se provádí posouzením

  • bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům
  • zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
  • jejího stavebně technického stavu
  • Zpráva o provedení kontroly-čištění spalinové cesty

   ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY – ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY DLE VYHLÁŠKY č. 34/2016 K PROVEDENÍ ZÁKONA č. 320/2015 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně zůsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest."

   Cena

   revize výchozí s technickou zprávou: 1000,-Kč, kontrola spalinové cesty: 700,-Kč, (výpis zprávy o kontrole na místě) revize pro celé domy (jedna bytovka): 450,-Kč, čištění spalinové cesty: 300,-Kč, (Pozn: uvedené ceny jsou bez DPH)


    

   Nezávazná poptávka kontroly a čištění

   Celé jméno(*)
   Please type your full name.

   E-mail(*)
   Invalid email address.

   Telefon(*)
   Kontakt: vložte číslo telefonu (povolena pouze čísla)

   Ulice a číslo popisné(*)
   Adresa objektu: vložte název ulice a číslo popisné (povolena pouze písmena a čísla)

   Město(*)
   Adresa objektu: vložte název města (povolena pouze písmena a čísla)

   Typ paliva(*)
   vyberte jednu z možností

   Druh stavby(*)

   zvolte jednu z možností

   Pole pro Vaši zprávu
   Invalid Input

   Antispam - ocharana proti robotům.(*)
   Antispam - ocharana proti robotům.
   Špatně - zkuste znovu.

   Zadejte prosím text - 4 písmena.

   Odeslat poptávku
     

   Jak si vyčistit doma komín?

   kominickým strojkem-provlékacím podle tohoto návodu

   Cisteni Sami

   Cisteni Sami